Odoo - Sample 1 for three columns

سرد کردن

بعد از انجام تمرینات لازم است بدن را سرد کنید. ما برای این بخش نیز حرکات مخصوص در نظر گرفته ایم.

Odoo - Sample 2 for three columns

حرکات تمرینی

تمامی حرکات مربوط به تک تک عضلات در فیتساز جمع آوری شده اند.   


Odoo - Sample 3 for three columns

گرم کردن 

برای شروع هر تمرینی،  باید ابتدا عضلات را آماده کنید. ما حرکات مربوط
به گرم کردن را برای شما آماده کرده ایم.

Odoo • Image and Text

 

ما کاملترین مرجع حرکات ورزشی را در فیتساز جمع کردیم تا هر آنچه نیاز دارید در دسترستان باشد. 

 

بلاگ

Odoo - Sample 1 for three columns

تجهیزات ورزشی

شناخت تجهیزات ورزشی برای شروع یک دوره بدن سازی جهت جلوگیری از آسیب به اندام های مختلف بدن بسیار مهم است.


Odoo - Sample 1 for three columns

آمادگی جسمانی

آمادگی جسمانی یعنی بدن شما از نظر قلبی، عروقی و ریوی انقدر آمادگی داشته باشد که بتواند اکسیژن کافی را به عضلات برساند. 


Odoo - Sample 1 for three columns

بهترین مواد غذایی

سبزیجات منجمد دارای مواد مغذی هستند و به سرعت آماده می شوند. مصرف سبزیجات منجمد میتواند به شما در رعایت اصول و نکات رژیم غذایی سالم کمک کنند.  

نمونه تمرین‌ها

Odoo - Sample 1 for three columns
Odoo - Sample 1 for three columns
Odoo - Sample 1 for three columns
Odoo - Sample 1 for three columns
Odoo - Sample 1 for three columns
Odoo - Sample 1 for three columns